Podpora projektů

 
 
 
 
 
 
Národný projekt „ Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Po tom, čo sme pred pár týždňami pátrali po absolventoch- kreatívnom grafikovi, dnes hľadáme šikovnú administratívnu asistentku - absolventku, ktorú takpovediac naučíme a zaškolíme do správneho chodu činností ako je napríklad:

  • korešpondencia

  • písanie a tvorba textov

  • obsluha a administrácia e-shopu + redakčného systému

  • telefonická komunikácia so zákazníkom

  • jednoduché činnosti v oblasti predaja a marketingu

  • pomoc pri tvorbe produktov

  • kontrola plnenia úloh v tíme

V tejto práci Ti teda veľmi pomôže, ak si komunikatívna, máš chuť sa ďalej odborne vzdelávať, rozvíjať svoje pracovné zručnosti a nerobí Ti problém učiť sa nové činnosti.

Stretávať a pracovať budeme spoločne v našich prevádzkach v Žiline alebo v Košiciach.

Podmienky: 

 

Absolvent gymnázia alebo obchodnej akadémie.

Absolvent musí mať: 

- ukončené príslušné požadované vzdelania v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. Podmienka, že ukončil sústavnú prípravu na povolanie pred menej ako dvomi rokmi a je mladší ako 26 rokov veku platí počas celej dĺžky vykonávania absolventskej praxe;

- je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac;

- má vek maximálne 3 mesiace do dovŕšenia 26 rokov veku.

 

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne.

 

Mesačná výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je 128,75 EUR.

 

Ak máš záujem u nás o absolventskú prax pošli svoj životopis na lp-trade@lp-trade.sk